Singburi ดีจัง

ท่องเที่ยววิถีชีวิต ย้อนอดีตลำแม่ลา

616 Views

Loading

 

          กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ผุดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีชีวิต ย้อนอดีตลำน้ำแม่ลา” ผู้ว่าฯสิงห์บุรี กำชับคณะกรรมการจัดงานกลับไปศึกษาข้อมูล-รายละเอียดมาให้ชัดเจน เน้นต้องยั่งยืน ไม่ใช่จัดครั้งเดียวแล้วเลิก!?
           ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยววิถีชีวิต ย้อนอดีตลำน้ำแม่ลา” ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยมาการประชุมคณะกรรมการจัดงานครั้งแรก ไปเมื่อปลายเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการหารือยังไม่เป็นที่ยุติเนื่องจากยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดของเนื้องาน จึงมีมติให้นำโครงการกลับไปทบทวน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป
ประเด็นที่นายชำนาญวิทย์ แสดงความห่วงใยต่อที่ประชุมก็คือ รูปแบบการจัดงานที่จะต้องสร้างความยั่งยืน สามารถต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยเน้นให้ผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบลำน้ำแม่ลา ประวัติความเป็นมา และเฟ้นหาจุดเด่นของคนในชุมชน เพื่อดึงออกมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับชีวิตจริงๆ ของคนแม่ลาว่า กินอยู่กันอย่างไร ไม่ใช่มาเสริมแต่งให้ผิดไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่ใช่ของจริง นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะไม่ประทับใจ
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนายชำนาญวิทย์ ตอนหนึ่งในระหว่างให้สัมภาษณ์ผ่า่นรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ทาง สถานีวิทยุ อสมท.สิงห์บุรี มีใจความพอสรุปว่า….คณะทำงานฯจะต้องไปศึกษาข้อมูลมาให้ชัดเจนว่า จุดเด่นของชุมชนรอบลำแม่ลามีอะไรบ้าง เขาอยู่กันอย่างไร มีเมนูอาหารเด็ดๆ ที่จะมาโชว์อะไรบ้าง ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีบ้างไหม ที่พักมีรองรับผู้มาเยือนหรือเปล่า
แล้วค่อยมาคิดอ่านกันว่าจะหยิบยกมาประยุกต์เป็นกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างไร รายละเอียดตรงนี้คณะทำงานฯจะต้องไปช่วยกันขบคิด โดยประเด็นหลักๆ ก็คือทำอย่างไรให้ยั่งยืน เราจะใช้ทรัพยากรมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร อย่าไปตกแต่ง จะไม่ใช่ของจริง ถ้าจัดแล้วจบ จัดแล้วเลิก ไม่ต่อเนื่อง แบบนี้ผู้ว่าฯ ไม่เอาด้วย..


BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ  THAI TIME  www.thaitimeonline.com

Comments

comments