THAI TIME สมุทรปราการ

ไขปริศนา..ทำไมบ้านบางน้ำผึ้ง ชนะเลิศชุมชนท่องเที่ยว“โอทอป”นวัตวิถี

1498 Views

Loading

เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดสมุทรปราการ อาจจะเกิดความสงสัยว่า ทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้รับรางวัล ทั้งๆ ที่ชุมชนอื่นๆ ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ไปจับเข่าคุยกับเจ้าของรางวัลกันแบบใกล้ชิด..

          จากการพูดคุยกับ นายอทิวัต รอดคลองตัน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางน้ำผึ้ง ได้ความรู้มาว่า ชุมชนบางน้ำผึ้งมีความพิเศษตรงที่ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย จึงซึมซับและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การทำอาหารแบบโบราณ ขนมไทยโบราณ การนำสมุนไพรธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องประทินผิวและงานจักสาน รวมถึงวิถีชีวิตบนความพอเพียง

          นอกจากนี้บางน้ำผึ้งยังเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมระหว่างผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความใกล้ชิดกัน จะมีการจัดประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีการนำผู้สูงอายุมาเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง เมื่อการดำเนินงานมีความก้าวหน้า จึงมีการจับมือกันกระจายรายได้ไปยังคนในชุมชนยกตัวอย่างเช่น โฮมสเตย์ จักรยานท่องเที่ยว รถมอเตอร์ไซค์พาเที่ยว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

          “หากใครปลูกพืชผักสวนครัวก็เอามาขายให้กับร้านอาหารในชุมชน พูดง่ายๆ ทุกคนมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเราอยู่กันแบบครอบครัว” ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางน้ำผึ้งกล่าว
          ด้านนางอาภรณ์ พานทอง ประธานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ให้ทัศนะสอดคล้องกันว่า ชีวิตของชาวชุมชนบางน้ำผึ้งแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่กันอย่างไรก็อยู่กันแบบนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก อย่างที่อยู่อาศัยที่จัดทำเป็นโฮมสเตย์ก็ปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ แค่ทำให้สะอาดอยู่เสมอ จะไม่เน้นการปรับตัวเข้าหานักท่องเที่ยว ตรงกันข้ามเราจะให้นักท่องเที่ยวที่มาพักเป็นคนปรับตัวเข้าหาเรา เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรา นักท่องเที่ยวหลายคนที่เข้ามาพักต่างก็ชื่นชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น การทำผ้ามัดย้อม ธูปหอม ลูกประคบ เป็นต้น

          “ที่พิเศษก็คือคนในชุมชนต่างก็มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะความร่วมมือร่วมใจเหล่านี้จึงทำให้หมู่บ้านบางน้ำผึ้งได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ของสมุทรปราการ” นางอาภรณ์อธิบาย

          สำหรับผู้ที่สนใจท่องเที่ยวและเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของชุมชนบางน้ำผึ้ง สามารถติดต่อ นายอทิวัติ รอดคลองตัน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางน้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์ 08-9119-6669 , นางอาภรณ์ พานทอง ประธานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีเบอร์โทรศัพท์ 08-9807-2501, นายปิยพงษ์ พูนสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3 เบอร์โทรศัพท์ 08-9780-6379

Comments

comments