ข่าวทั่วไป

เทศบาลนครฯ สนองนโยบายรัฐ สร้างศูนย์จัดการขยะผลิตเชื้อเพลิง

1282 Views

Loading

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กับ 77 จังหวัดในการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในจังหวัด  ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการได้สนองนโยบายของรัฐบาล  โดยเทศบาลนครสมุทรปราการได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการนำร่อง การจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (RDF)
               
          นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลนครสมุทรปราการได้ทำโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็น 1 ในโครงการนำร่องของการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง หรือ RDF
          สำหรับพื้นที่ในการจัดทำโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ นายวิมล กล่าวว่า จะดำเนินการที่บริเวณหาดอมรา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ ด้วยงบประมาณจำนวน 315,710,226.65 บาท ซึ่งเริ่มดำเนินก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครฯ และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดขยะได้ถึงวันละ 160 ตัน..

Comments

comments