Singburi ดีจัง

ไอเดียใหม่ ผวจ.สิงห์บุรี..ลงทุนเปิดจวน ทำแปลงสาธิตสอนประชาชนเพาะเห็ด

1000 Views

Loading

 

           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 25632 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรม “การเพาะเห็ด ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ครูพยงค์ แสนกมล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดจากจังหวัดอ่างทองมาให้ความรู้เรื่องการเพราะเห็ดเยื่อไผ่และเห็ดมิวกี้ จากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ซึ่งก็มีประชาชนสนใจมาเรียนรู้จำนวนกว่า 200 คน
           นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การเพาะเห็ดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ยังมีไม่มาก และประชาชนชาวสิงห์บุรีก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการเพาะเห็ด โดยส่วนตัวเห็นว่าการเพาะเห็ดบางชนิดเป็นเรื่องไม่ยาก หากประชาชนสนใจก็น่าจะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ จึงได้เชิญครูพยงค์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเห็ดมาสอนให้ประชาชนได้มีความรู้ในเบื้องต้น โดยเป้าหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 100 คน แต่มีประชาชนทราบเรื่องการอบรมสนใจมาร่วมรับฟังจำนวนกว่า 200 คน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
          สำหรับการอบรม..ได้จัดแบ่งพื้นที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นที่ว่าง จัดทำเป็นแปลงสาธิตให้ครูพยงค์ ลงมือทำจริงให้ประชาชนเห็นทุกขั้นตอน ซึ่งแปลงสาธิตในบ้านพักผู้ว่าฯ ที่ทำขึ้นจะเป็นแปลงปลูกเห็ดตัวอย่างให้ประชาชนที่สนใจจะมาดูและนำไปเป็นแนวทางในการทำที่บ้านต่อไป..


BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments