Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมสร้างถนนเส้นทางตำบลม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีสภาพชำรุดมาก

1245 Views

Loading

 

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พันโทวัลลภ ตันติวรรธณ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี พร้อม ร้อยโทเศรษฐวิชญ์ ชาญสุข นายทหารควบคุมงาน และ นายพัดสา ตรงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้มาตรวจถนนที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว หลังจากที่มีสภาพชำรุดจนทำให้การสัญจรลำบากมีชาวบ้านหลายหลังคาเรือนในตำบลม่วงหมู่ ได้รับความเดือดร้อน
การซ่อมสร้างถนนของกำลังพลนี้เป็นไปตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประจำปี 2561 ถนนเส้นทางโยธาเลียบแม่น้ำลพบุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 โดยเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกผสมยางพารา ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง 1,880 ม. โดยจะมีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ในการใช้ถนนเส้นนี้ในเขต ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ประมาณ 950 หลังคาเรือน

Comments

comments