Singburi ดีจัง

สิงห์บุรีห่วงผู้สูงอายุ หลังพบสถิติพุ่งสูงถึง 25% ของประชากร เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทางบูรณาการช่วยผู้สูงวัยไม่ให้เป็นภาระต่อบุตรหลาน หากพบเห็นผู้ใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวให้แจ้งมาที่สายด่วน  พมจ.1300

1258 Views

Loading

 

          นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุว่า จังหวัดสิงห์บุรีได้ก้าวเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสูงถึง 25% ของประชากร 210,000 คน หรือประมาณ 52,500 คน ซึ่งถือว่าสูงมาก โดยส่วนใหญ่จะถูกจัดอยู่ในประเภทคนติดบ้าน ไม่ได้อออกไปประกอบอาชีพหรือทำงานหารายได้ และมีจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ จนกลายเป็นภาระของลูกหลาน ไม่สามารถใช้เวลาทุ่มเทไปกับการประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจยังพบต่อไปว่า ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องอาศัยคนดูแลในสัดส่วน 1 ต่อ 2 หมายความว่า ผู้สูงอายุ 1 คน จะต้องมีบุตรหลานคอยช่วยกันดูแลถึง 2 คน หากพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ไม่มั่นคงดีพอ ย่อมเกิดปัญหาอื่นติดตามมาเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะปัญหาทางสังคม เช่น การลักเล็กขโมยน้อย และปัญหายาเสพติด เป็นต้น

ดังนั้น ทางจังหวัดจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาชุมชน รวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุข และองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันคิดเพื่อกำหนดเป็นแผนบูรณาการเชิงปฏิบัติ เข้าไปช่วยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีสังคม มีงานเล็กๆ น้อยๆ ทำ จะได้ไม่ตกอยู่ในภาวะเครียดขณะที่ทางสาธารณสุขก็จัดแพทย์ พยาบาล เข้าไปช่วยดูแลปัญหาสุขภาพ เชื่อว่าจะช่วยลดภาระให้กับบุตรหลาน ที่จะต้องคอยห่วงใยให้มีเวลาทุ่มเทไปกับการประกอบอาชีพหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น

“ผมพยายามคิดว่าเราจะหาทางดูแลผู้สูงอายุอย่างไร คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเติมเต็ม แบ่งเบาภาระของบุตรหลาน อาจจะทำเป็นโครงการประมาณว่า เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากทำกันเต็มที่น่าจะช่วยลดปริมาณจาก 25% เหลือสัก 10% หรือ15% ก็ยังดี ที่สำคัญทางจังหวัดไม่อยากให้ผู้สูงอายุท่านใดอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพัง หากพบเห็นให้แจ้งมาที่เบอร์ พมจ.1300 ได้เลย หรือถ้านึกอะไรไม่ออกก็แจ้งมาที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทันที” นายสุทธากล่าว


By : กองบรรณาธิการ #SingburiReview ในเครือสำนักข่าว THAI TIME

Comments

comments