Singburi ดีจัง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เวนคืนที่ดิน สร้างทางยกระดับ อินทร์บุรี-ทองเอน

1206 Views

Loading

 

         คืบหน้าไปอีกขั้นกับ โครงการก่อสร้างทางยกระดับ อินทร์บุรี-ทองเอน..ที่ผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเริามเข้าสู่กระบวนการเวนคืนที่ดิน เพื่อเตรียมการก่อสร้างต่อไป..
         สำหรับกระบวนการเวนคืนที่ดินมีขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ หอมชเอม หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ และขั้นตอนการเวนคืนแบบจัดซื้อโดยวิธีปรองดองและการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
        ให้กับราษฎรที่ถูกแนวเขตก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน..

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ  สำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments