Singburi ดีจัง, THAI TIME สมุทรปราการ

คนสิงห์บุรี..ต้องฟัง!? นี่คือเสียงจากภาคประชาชน

683 Views

Loading

 

         “ชีวะภาพ ชีวะธรรม” ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ (หรือที่รู้จักกันในนามหัวหน้าชุดเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพร) ออกความเห็นในฐานะประธานชมรมคนรักษ์ลำแม่ลา จ.สิงห์บุรี ถึงกรณีการพัฒนาลำแม่ลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ว่า เห็นด้วย เพราะลำแม่ลามีความเหมาะสมในหลายด้าน
          แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปรับปรุง เนื่องจากลำแม่ลา ไม่ได้เป็นแค่แม่น้ำ คู คลอง หรือ หนอง บึงธรรมดา แต่เป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่มีอายุมาหลายร้อยปี หรืออาจถึงพันปี ตั้งแต่ยุคทราวดี มีการสะสมตะกอนและแร่ธาตุทับถมมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่หาจากแหล่งน้ำไหนในโลกนี้ไม่ได้
           ดังนั้นการอนุรักษ์ลำแม่ลาจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นวิชาการ และต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน ผ่านการกลั่นกรองจากนักวิชาการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ไม่ใช่ใครนึกจะทำอะไรก็ทำ สะเปะสะปะ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะ ทิ้งผลงานที่ไร้คุณภาพ ที่ไม่เพียงแค่สิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระให้กับชุมชนและคนที่อาศัยอยู่ริมแม่ลาด้วย
           นายชีวะภาพกล่าวต่อไปว่า ในทางกายภาพลำแม่ลา..เหมาะที่จะฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ต้องกระทำอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนแม่ลาและชุมชนโดยรอบ ที่สำคัญควรถามคนแม่ลาทั้ง 3 ตำบลด้วยว่าเขาต้องการจริงๆ หรือไม่ ที่วิตกก็คิอทำเพราะต้องการแค่ผลงาน จบแล้วก็ลืมๆ กันไป

BY : กองบรรณาธิการ เพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments