Singburi ดีจัง, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ห่วงปัญหาอัคคีภัย หลังพบไฟไหม้บ่อยครั้ง..สั่งการทุกหน่วยงานตรวจสอบอุปกรณ์-รถดับเพลิง ให้พร้อมเผชิญเหตุ..!!

722 Views

Loading

             สืบเนื่องจากในห้วงระยะที่ผ่านมามีเหตุอัคคีภัยบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาอัคคีภัย ดังต่อไปนี้..
           ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้บ้านเรือนทุกหลังตรวจสอบสายไฟ / อุปกรณ์ไฟฟ้า จัดบ้านเรือน อุปกรณ์ป้องกัน ร่วมถึงสอดส่องดูแลพื้นที่รอบข้างและไร่นา
           ประชาสัมพันธ์งดการเผาวัชพืช / ไร่นา และหลีกเลี่ยงการกำจัดวัชพืช ในพื้นที่สาธารณะ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย , ช่วยกันตรวจตราบ้านร้าง / พื้นที่รก ️..
              และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตรวจพาหนะ / อุปกรณ์ ในการเผชิญเหตุ โดยให้มีระบบประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมปฏิบัติหน้าที่..(ข้อมูล : ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี / ภาพ : พิทักษ์ชน-วิถีสิงห์ฯ)

 

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ สำนักข่าว THAI TIME [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments