ข่าวทั่วไป, ไม่มีหมวดหมู่

ติดตามความคืบหน้า งบฯ อุดหนุนสร้างอาคาร 6 ชั้น รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ฯ

2420 Views

Loading

           ในปีงบประมาณ 2556  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น รองรับจำนวนนักเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา

           ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ให้รายละเอียดว่า ก่อนหน้านี้อาคารหลังเก่าของโรงเรียน เป็นอาคารที่ผ่านการใช้งานมานาน ส่งผลให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก หากขืนใช้งานต่อไปอาจเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ ประกอบกับจำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอ จึงได้ติดต่อขอการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.) ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี

          “ขณะนี้อาคารเรียนได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 6 ชั้น เหลือเพียงการตกแต่งภายในห้องให้เป็นตามรูปแบบของห้องปฏิบัติการต่างๆ ” ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ กล่าว
           สำหรับอาคารเรียน 6 ชั้น ทางโรงเรียนจะใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ โดยชั้นที่ 1 แบ่งเป็นห้องพักผู้บริหาร ห้องกลุ่มอำนวยงานบริหาร ห้องประชุม และห้องเกียรติยศ ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ห้อง ขั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 5 ห้อง ชั้นที่ 5 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง และชั้นที่ 6 ประกอบด้วยห้องเฉลิมพระเกียรติ 2 ห้อง และห้องปฏิบัติธรรมอีก 3 ห้อง

         หลังจากโรงเรียนตกแต่งห้องภายในเรียบร้อย จะเปิดให้นักเรียนได้ใช้งานตามห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิยิ่งขึ้นไปอีก..

Comments

comments