ไม่มีหมวดหมู่

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ ร่วมโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ ในอำเภอบางบ่อ

671 Views

Loading

 

         วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ(อบจ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการด้านสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถนำความรู้ในการอบรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน และช่วยให้คนพิการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

 

         สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ได้จัดโครงการอบรมฯ ให้ความรู้ ทักษะการดูแล การฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้ที่ดูแลคนพิการ ร่วมไปถึงผู้ป่วยหรือคนพิการ จนสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองฯจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments