สิงห์บุรี ดีจัง

พระปรางค์ : อีกหนึ่งความภูมิใจของชาวสิงห์บุรี

876 Views

Loading

 

โบราณสถานรูปแบบปรางค์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัดพระปรางค์(ชัณสูตร) ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน อยู่บริเวณเดียวกับกลุ่มเตาเผาแม่น้ำน้อย คาดว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 (บางข้อมูลระบุว่า พุทธศตวรรษที่ 18) หรือถ้าเทียบเป็น พุทธศักราชก็ช่วงระหว่าง พ.ศ.2100-2200 อายุจนถึงปัจจุบันก็ราวๆ 460-480 ปีมาแล้ว หรือที่เรียกกันว่าสมัยอยุธยาตอนต้นสันนิษฐานว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จากการสำรวจของฝ่ายวิชาการโบราณคดี กรมศิลปากร เมื่อปี 2533 ได้ข้อสรุปว่า พระปรางค์มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเตาเผาแม่น้ำน้อย โดยคาดว่าเป็นฝีมือการก่อสร้างของผู้ประกอบการเตาเผา ตามคติและความเชื่อทางศาสนาในขณะนั้น เนื่องจากหลักฐานหลายชิ้นที่นำมาก่อสร้างปรางค์และวิหารโบราณด้านหลัง เป็นวัสดุและศิลปะเดียวกัน ที่สำคัญมีบางชิ้นค้นพบในหลุมเตาเผาด้วย (รายละเอียดตาม..กราฟฟิค+ภาพประกอบ)

             องค์พระปรางค์ สูง ๓๐ วา ฐานกว้าง ๑๐ วา ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทย ทรงสูงชะลูด คล้ายฝักข้าวโพด ฐานเตี้ย ภายในพระปรางค์มีลักษณะกลวง มีคูหาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนผนังคูหามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังปรากฏอยู่เล็กน้อย ด้านหลังวัดมีวิหารเก่าแก่ ศิลปะแบบอยุธยา มีหน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์สวยงามมาก ปัจจุบันมีการบูรณะเรียบร้อยแล้ว

            ต้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับ..ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญ มีประวัติและความเป็นมาชวนให้ศึกษามากมาย โดยเฉพาะอารยธรรมตลอดสายแม่น้ำน้อย ที่ถือเป็นชุมชนโบราณ ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก..

Comments

comments