สิงห์บุรี ดีจัง

ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดี? รูปทรงตามภาพ..ที่วัดกลางธนรินทร์

862 Views

Loading

 

          ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดี? รูปทรงตามภาพ..ที่วัดกลางธนรินทร์ ตลาดบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี // มีบางท่านบอกว่าเป็นหอพระ บางคนบอกเป็นมณฑป หรือไม่ก็เป็นจุดพักดื่มน้ำสำหรับผู้เดินทาง (เดิมอาจเป็นที่ตั้งตุ่มใส่น้ำสะอาดเอาไว้) เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเลยเอาพระมาประดิษฐานแทน ขณะที่บางรายบอกเป็นศาล.. // วานผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย
          ถ้าพิจารณาจากรูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมจีนผสมไทย มีข้อความระบุชัดเจนว่า “พ.ศ.2472 จีนหอง นางทอง สร้าง” หรือสร้างมา 88 ปีแล้ว ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังกุฏิ ตรงข้ามอุโบสถ // ภายในมีพระพุทธรูปเก่าปูนปั้น เข้าใจว่าเดิมน่าจะมีบันได แต่ต่อมามีถนนตัดผ่านทางวัดพอดี ทำให้ต้องนำบันไดออกไป // สวยงามและทรงคุณค่าครับ รวมไปถึงกุฏิเก่าด้วย หาชมยากในยุคปัจจุบัน
          ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาวบ้านย่านนี้พบว่า ชาวบ้านแป้งมีเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทร์ที่เคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือบ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน บ้านสามหมื่น และ บ้านฉางปูน โดยร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาจำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดคู , วัดกลางธนรินทร์ , วัดจินดามณี และวัดพุทธาราม..
           ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า “ลาวเวียง” ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น..

Comments

comments