สิงห์บุรี ดีจัง

สืบสานประเพณีสงกรานต์ลาวพวน เวียงพรหม บ้านโภคาภิวัฒน์ จังหวัดสิงห์บุรี

1004 Views

Loading

 

          เสน่ห์ของการจัดงานสงกรานต์ที่วัดโภคาภิวัฒน์ คือการยึดมั่นประเพณีพื้นบ้านอย่างเหนียวแน่นและมั่นคง ไม่มีมหรสพใดๆ เหมือนที่อื่น..สืบทอดมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว
     
วันสำคัญคือวันที่ ๑๔ เมษายน เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.จะอัญเชิญพระธาตุออกสรงน้ำ สรงน้ำพระหลวงพ่อหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุ กว่า ๑,๕๐๐ ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี
           เอกลักษณ์สำคัญคือ การสรงน้ำพระแบบไทยพวนที่สืบทอดมากว่า ๑๐๐ ปี คือการสรงน้ำพระแบบเทน้ำใส่รางไม้เข้าไปในห้องสรงน้ำ เป็นการสรงน้ำแบบไทยพวนของแท้ จัดเป็น Amazing Singburi (แต่มีคนรู้จักน้อย 555++)

Comments

comments