สิงห์บุรี ดีจัง

เคยไปชมกันหรือยัง!? วัดเก่า 285 ปี..วัดศรีจุฬามณี(ตอน1)

951 Views

Loading

 

           ข้อมูลจากกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า วัดศรีจุฬามนี ตั้งเมื่อ พ.ศ.2276 หรือ 285 ปีมาแล้วหลักฐานคือ พระชินยืน 3 องค์ ในแผ่นโลหะแผ่นเดียวกัน กรมศิลปากรสันนิษฐานว่า เป็นพระเครื่องในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

          ความหมายของ ชื่อวัดเจดีย์จุฬามณีเป็นที่บรรจุมวยพระเกษกัลป์ พระฑาฒะธาตุคือพระเขี้ยวแก้ว เบื้องขวาของพระบรมศาสดา ฉะนั้นเมื่อสร้างวัดนี้ คงจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของพระธาตุบรรจุอยู่ในเจดีย์วัดนี้ จึงได้นามว่า “วัดศรีจุฬามณี”

          พระประธานในอุโบสถสมัยสุโขทัย ขนานพระเพลากว้าง 1 เมตร เดิมเป็นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานุพันธ์ยุคลได้ทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เมื่อวัดศรีจุฬามณีสร้างอุโบสถเสร็จแล้ว พระเทพกวี (พระมหาบุญธรรม จิณฺณธมฺโม) ได้กราบทูลเกล้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงทราบ พระองค์ทรงมีพระเมตตาประทานให้และได้ทรงพระนามว่า “พระสัตธัตมหามุนี” ได้อัญเชิญมาที่วัด เมื่อ พ.ศ.2452 ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491
           ตอนหน้า..ติดตามประวัติหลวงพ่อขาว วัดศรีจุฬามณี บอกได้เลยครับว่า มีที่มาไม่ธรรมดา!?

 

พิกัด : วัดตั้งอยู่บ้านน้ำตาล ถนนอินทร์บุรี-สิงห์บุรี หมู่ที่ 1 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

 

Comments

comments