สิงห์บุรี ดีจัง

เอกสารสำคัญการก่อตั้ง..โรงเรียนสิงห์บุรี

1089 Views

Loading

 

          ไปพบโดยบังเอิญ เลยเอามาฝาก..ข้อความประกาศราชกิจจานุเบกษา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เล่มที่ 79 หน้า 3178 เรื่องการปลูกสร้างและเปิดโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สิงหวัฒนพาห” ซึ่งปัจจุบันก็คือ โรงเรียนสิงห์บุรี นั่นเอง (หลังเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โดยคณะราษฎร์เพียง 5 เดือนเศษเท่านั้น)
          ที่น่าสนใจก็คือ ชาวอำเภออินทร์บุรี มีส่วนสำคัญในการบริจาคทรัพย์ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้มาก โดยเฉพาะนายกวย ปาลวัฒน์ คหบดีชาวตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี ที่บริจาคเงินถึง 3,000 บาท จากงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด 6,000 บาท
หรือบริจาคให้ครึ่งหนึ่งซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้น
            ทางราชการ คือ กระทรวงธรรมการ ที่มี “เจ้าพระยาธรรมศักดิ์” เป็นเสนาบดีในขณะนั้น เลยตั้งชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติให้ว่า “สิงหวัฒนพาห” คำว่า วัฒน —- มาจากคำท้ายของนามสกุล “ปาลวัฒน์ “
               และที่ชอบอีกอย่างก็คือ เอกสารฉบับนี้บันทึกละเอียดมาก บอกชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างเอาไว้ด้วยว่า คือ นายไต้เจ้ก แซ่หุน นอกจากนี้ ใครบริจาคอะไร เท่าไร บันทึกเอาไว้ทั้งหมด ไม่เว้นแม้กระทั่ง บริษัทสยามสติมแป่กเกต(เรือแดง) ให้น้ำแข็ง 200 ปอนด์ คิดเป็นเงิน 5 บาท

Comments

comments