สิงห์บุรี ดีจัง

วัดโพธิ์ลังกา สร้างสมัยรัชกาลที่ 5

5563 Views

Loading

 

         วัดโพธิ์ลังกา สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเป็นวัดร้างชื่อวัดบางกระบือใต้ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองพรหมบุรี  ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกประวัติวัดโพธิ์ลังกา เอาไว้ว่า ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 1 บ้านบางกระบือใต้ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี การสร้างวัดได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2410 เดิมเป็นวัดร้างมีนามว่า วัดบางกระบือใต้ ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก พ.ศ.2415..
        แต่จากการค้นคว้าของ Admin “สิงห์บุรี ดีจัง” กลับพบหลักฐานเกี่ยวกับการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาว่า ได้รับพระราชทานในปี 2438 แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 23 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองพรหมบุรี
          โดยมีหลักฐานจากข้อความในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 12 หน้า 80-81ระบุตอนหนึ่งถึงวัดโพธิ์ลังกาเอาไว้ความว่า “หลวงศรีสโมสร ยกระบัตรเมืองพรหมบุรี มีใบบอกแจ้งมาว่า ได้ปักปันเขตพระอุโบสถ ตามพระบรมราชานุญาต ให้พระสงฆ์ผูกพัทธสีมา วัดโพธิ์ลังกา แขวงเมืองพรหมบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.114.. (ร.ศ. 114 เมื่อเทียบกับปีพุทธศักราชจะตรงกับ พ.ศ. 2438) ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
           คำว่า “ยกกระบัตร” หมายถึงตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณ มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องดูแลอรรถคดี (จาก : วิกิพีเดีย สารานกรมเสรี)
            อย่างไรก็ตามวัดโพธิ์ลังกาก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของสิงห์บุรี การเดินทางสะดวกมาก เนื่องจากติดถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท มุ่งหน้าอินทร์บุรี เยื้องๆ กับสำนักงาน อบจ.สิงห์บุรี

Comments

comments