สิงห์บุรี ดีจัง

วัดศรีจุฬามณี..วัดเก่า285ปี(ตอนจบ)หลวงพ่อขาว : พระศักดิ์สิทธิ์หน้าโบสถ์ อาราธนามาจากวัดร้าง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี

1934 Views

Loading

 

วัดศรีจุฬามณี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยังมีของดีอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้บันทึกเป็นข้อมูลให้ลูกหลานชาวสิงห์บุรีและผู้สนใจได้นำไปศึกษาและค้นคว้าต่อยอดเพิ่มเติม นั่นก็คือ หลวงพ่อขาวที่ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ ถือเป็นหนึ่งในพระที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากองค์หนึ่ง จนไม่อาจละเว้นที่จะกล่าวถึงที่มาของท่านได้..

หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปศิลาปางมารวิชัยสมัยอยุธยาหน้าตักกว้าง 95 เซนติเมตร สูง 1.49 เมตร(เฉพาะองค์พระจนถึงพระเกศ) เดิมอยู่วัดซึกหรือวัดซืกไม่แน่ใจ เป็นวัดร้างอยู่ใน ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ห่างจากวัดรัมภารามหรือชื่อเดิมวัดบ้านกล้วย ประมาณ 500 เมตร โดยหลวงพ่อขาวสร้างขึ้นมาพร้อมกับหลวงพ่อเขียว(ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดรัมภาราม)

หลวงพ่อขาวเมื่ออยู่ที่เดิม องค์ท่านชำรุดเป็นต้นว่า พระเศียร พระกร ไม่ได้ต่อติดกัน แต่ทุกส่วนมีอยู่ครบถ้วน เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก เคยมีพระจากวัดแห่งหนึ่งเห็นว่าท่านอยู่ในวัดร้าง จึงนำท่านไปไว้ที่วัด แต่ต่อมามีผู้เล่าว่า ท่านไปเข้าฝันแล้วบอกว่าไม่อยากอยู่ เลยต้องนำท่านมาส่งที่วัดซึกตามเดิม

ปี 2493 พระครูโสภิตวินัยศาสตร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจุฬามณี ไปพบเข้าเกิดความเลื่อมใส ใคร่จะนำมาไว้ที่วัดศรีจุฬามณี จึงไปขอต่อเจ้าหน้าที่ศิลปากรจังหวัดลพบุรี และได้อนุญาตให้ตามที่ขอ โดยระยะแรกอาราธนาท่านมาพักไว้ที่วัดรัมภารามก่อน

ครั้นถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ตรงกับวันเสาร์แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล เวลาประมาณ 8 นาฬิกาเศษ ได้อาราธนาท่านลงเรือยนต์จากวัดรัมภารามมายังวัดศรีจุฬามณี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมองค์หลวงพ่อขาว เมื่อ 12 มิถุนายน 2495 ตรงกับวันพฤหัส แรม 5 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง โดยให้คงพุทธลักษณะตามเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม

จะมีก็เพียงการซ่อมยอดพระเกศขึ้นใหม่เนื่องจากของเดิมชำรุด โดยใช้เวลาซ่อมเพียง 2 วันจึงแล้วเสร็จ (ช่างที่ซ่อมคือ พระธรรมาธร(โต๊ะ ฉันโท) เจ้าอาวาสวัดกำแพง และเจ้าคณะตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ต่อมาได้เป็นพระครูปราการกิตติคุณ) ปัจจุบัน หลวงพ่อขาวประดิษฐานอยู่บริเวณซุ้มหน้าอุโบสถวัดศรีจุฬามณี Cr : Samachay S.

Comments

comments