ไม่มีหมวดหมู่

“ครุฑ”..บนหลังคาศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย..ปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้⁉️

980 Views

Loading

 

          วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สาเหตุที่เรียกวัดนี้ว่าวัดโพธิ์ชัย เนื่องจากอยู่ติดกับคลองโพธิ์ชัยจัดเป็นวัดเก่าสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่เพิ่งมาได้รับวิสุงคามสีมาเอาเมื่อปี พ.ศ.2348 หรือ 213 ปี มาแล้ว เทียบได้กับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากหลักฐานระบุว่า มีการบูรณะมาหลายรอบ เนื่องจากของเดิมสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถและศาลาการเปรียญ
          โดยอุโบสถปรับปรุงครั้งแรกเมื่อปี 2485 จากไม้ทั้งหลังมาเป็นก่ออิฐถือปูน แต่เครื่องบนยังเป็นโครงไม้ หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดแบบเก่า ต่อมาเมื่อปี 2560 มีการบูรณะอีกครั้ง เนื่องจากหลังคาโครงไม้ชำรุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทาสีใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ และเมื่อนำภาพเก่ามาเปรียบเทียบกับที่ปรับปรุงใหม่ ทั้งวัสดุและลวดลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นยุคปัจจุบันเกือบทั้งหมด

         จุดที่น่าสนใจของวัดนี้ได้แก่ วิหาร ที่อยู่ด้านหลังอุโบสถ งดงามมาก สร้างเมื่อปี 2526 นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์พระวินัยธรรมกิ่งสุวรรณ อดีตเจ้าอาวาส ที่ชาวบ้านยอมรับนับถือกันว่าเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
          แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือ “ครุฑ” ตัวใหญ่ ที่ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนหลังคาศาลาการเปรียญ ทราบมาเบื้องต้นว่า เดิมมี 2 ตัว แต่สูญหายไป 1 ตัว ประเด็นก็คือ ใครเป็นผู้สร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด เป็นไปได้หรือไม่ที่เชื่อมโยงกับเจ้านายชั้นสูงในอดีต พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ซึ่งครุฑลักษณะนี้มักจะพบในพระอารามหลวงเสียเป็นส่วนใหญ่
           หากมีโอกาสจะเข้าไปค้นหาข้อมูลกับทางวัดอีกครั้ง..หรือท่านใดมีข้อมูล อยากให้นำมาแชร์แบ่งปันเป็นความรู้กันครับ (ขอบคุณภาพเก่าการบูรณะ จาก..FB วัดโพธิ์ชัย)

Comments

comments