สิงห์บุรี ดีจัง

เป็นบุญตาที่ได้ชม..เรือจำปาทอง เรือพระที่นั่งสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประพาสแม่น้ำน้อย สิงห์บุรี 

1757 Views

Loading

 

            วัดจำปาทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้ำน้อย เมื่อปี 2544 เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่า “เรือจำปาทองสิงห์บุรี” เพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย จากวัดกลางท่าข้ามถึงวัดพิกุลทอง..

              นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ วัดจำปาทองสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ.2375 เคยเป็นวัดร้างมาหลายปี และได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์สืบต่อมาตามลำดับ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2382

                เป็นวัดเล็กๆ เงียบสงบมาก เสน่ห์อยู่ที่การเดินทาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติแบบบ้านๆ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นชาวสวน ชาวนา..เรียบง่ายดีครับ

Comments

comments