สิงห์บุรี ดีจัง

ปวัดพระนอนฯอย่าลืมแวะกราบ .. พระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระพุทธกัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3

581 Views

Loading

 

          เชื่อไหมครับ ผมไม่เคยสะดุดตา พระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระพุทธกัสสปะ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลัง ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ในวิหารของพระนอน วัดพระนอนจักรสีห์ฯ เลย ทั้งๆ ที่แวะไปนับครั้งไม่ถ้วน
         คราวนี้บังเอิญเหลือบไปเห็นและอ่านรายละเอียด ถึงรู้ว่านี่คือของสำคัญ 1 ใน 5 พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ก่อนที่องค์สุดท้ายคือ พระศรีอริยเมตไตร ที่เรารู้จักกันดี จะปรากฏ..

          องค์ที่ ๑ มีพระนามว่า พระกกุสันโธ องค์ที่ ๒ มีพระนามว่า พระโกนาคมโน องค์ที่ ๓ มีพระนามว่า พระกัสสโป องค์ที่ ๔ มีพระนามว่า พระโคตโม และองค์ที่ ๕ มีพระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรโย ในกัปป์นี้ได้ชื่อว่าภัทรกัปเป็นกัปที่เจริญที่สุดเพราะมีพระพุทธเจ้า

ข้อมูล : วิกิพีเดีย

Comments

comments