สิงห์บุรี ดีจัง

ชม..ความงดงาม อุโบสถ วัดวังกระจับ ศิลปะปูนเปลือกหอยปั้น..ฝีมือช่างกรมศิลป์ฯ

1419 Views

Loading

 

สิงห์บุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลานหลวงมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยจัดเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มาตั้งแต่โบราณ ทำให้มีหลักฐานและร่องรอยความรุ่งเรืองหลงเหลืออยู่หลายแห่ง ซึ่งล้วนทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สายตาของสาธารณะชนเป็นอย่างยิ่ง

         เช่นเดียวกับ..วัดวังกระจับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นวัดเก่าสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีหลักฐานชิ้นสำคัญคืออุโบสถหลังเก่าเป็นโบสถ์มหาอุตม์ รูปทรงเป็นสมัยอยุธยา มีประตูเข้าและออกเพียงด้านเดียว พระพุทธรูปเก่าหลายองค์ประดิษฐานอยู่ภายใน บ่งชี้ว่ามีพุทธลักษณะมาจากศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ ถือเป็นจุดที่ควรค่าแก่การศึกษามาก สร้างด้วยปูนเปลือกหอยทั้งหลัง เป็นฝีมือช่างที่กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ ลวดลายทั้งหมดปั้นด้วยมือทั้งสิ้น เป็นศิลปะที่หาดูยากมากในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้รูปทรงของอาคารยังได้สัดส่วนถูกต้อง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมไปถึงขอบบานประตู หน้าต่าง ล้วนโดดเด่นสวยงามแปลกตาไปด้วยลวดลายปูนปั้นจากเปลือกหอย

ที่สำคัญเสมา รอบพระอุโบสถก็งดงามไม่แพ้กัน เป็นการปั้นด้วยปูนสดทั้งหมด ไม่ใช่วิธีการหล่อจากแบบเหมือนในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นเรื่องราวในวรรณคดีไทยไม่ซ้ำรูปแบบกัน

วัดวังกระจับ ใสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่ราบ มีคลองและบึงอยู่บริเวณหน้าวัด โดยในบึงมีต้นกระจับอยู่เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อวัดว่า วัดบึงกระจับ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดวังกระจับ

        นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพ่อต่อม โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าต่อๆ กันมาว่า หลวงพ่อต่อมขุดพบมาจากด้านหลังวิหาร เดิมเป็นเพียงรูปปั้นดินเผา แล้วมาบูรณะใหม่ คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านย่านนี้มาก

Comments

comments