สิงห์บุรี ดีจัง

เรื่องดีๆ ที่คนสิงห์บุรีไม่เคยลืม 3 ผู้ทรงคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาวสิงห์บุรี 

558 Views

Loading

 

         เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้ง 3 ท่าน เริ่มจาก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง , หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน และ นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ ที่มีส่วนในการอนุเคราะห์และทำนุบำรุง กิจการสาธารณประโยชน์ มอบให้กับชาวจังหวัดสิงห์บุรีเอาไว้มากมาย จนไม่อาจสาธยายหรือบันทึกรายละเอียดได้ครบถ้วน
         หน่วยงานราชการ วัดวาอาราม ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล ทหาร ตำรวจ หรือแม้กระทั่งองค์กรส่วนท้องถิ่น..ฯลฯ ล้วนได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หากขอไปท่านมักจะไม่ขัด จะมากหรือน้อยก็ว่ากันไปตามแต่จะเห็นความจำเป็น..
         ว่ากันว่า หลังจากสิ้นบุคคลผู้มีจิตเมตตาทั้ง 3 ท่านแล้ว หลายหน่วยงานตกอยู่ในภาวะ “หงอย” เลยครับ!!! เพราะไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะพึ่งบารมีผู้ใดได้เสมอเหมือนท่านเหล่านี้อีก ลำพังจะรองบประมาณจากภาครัฐอย่างเดียว อาจจะช้าไม่ทันการ..เนื่องจากขั้นตอนและกฎระเบียบมีมากมาย
          ถึงแม้ว่าทั้ง 3 ท่านจะล่วงลับไปแล้ว แต่คุณงามความดียังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวสิงห์บุรีไม่เสื่อมคลาย

Comments

comments