สิงห์บุรี ดีจัง

แปลกแต่จริง..สิงห์บุรีมีวัดชื่อ“วัดนางงาม” 

2007 Views

Loading

 

           ข้อมูลระบุชัดว่า วัดเฉลิมมาศ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี เดิมมีชื่อว่า “วัดนางงาม” ส่วนที่มาของชื่อนางงาม ค้นจากตำราหลายเล่ม ไม่ปรากฏที่มาของชื่อ ว่ามาจากไหนและใครเป็นผู้ตั้ง บ้างก็บอกว่า เพี้ยนมาจากคำว่า บ้านท่างาม ทราบแต่ว่าตั้งอยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1 กม. สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ได้ย้ายวัดมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจร และการใช้น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค และเปลี่ยนชื่อจาก “วัดนางงาม” เป็น “วัดเฉลิมมาศ” จนถึงทุกวันนี้
           ที่วัดเฉลิมมาศแห่งนี้ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอยู่องค์หนึ่ง คือ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อหินทราย พุทธศิลป์เป็นแบบอยุธยาตอนปลาย หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร สูง 1.85 เมตร วรรณะสีขาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว อ.อินทร์บุรี มาเป็นเวลาช้านาน ผู้ที่เคารพศรัทธามักมาบนบานสานกล่าว ขอพรอยู่เสมอ สิ่งของที่นำมาแก้บนกันเป็นประจำ คือ การจุดประทัด พร้อมกับถวายขนมหม้อแกง หรือขนมไข่หงส์

          ความเป็นมาของ “หลวงพ่อขาว” นั้น มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า จัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประดิษฐานอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งในเขต อ.อินทร์บุรี ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าวัดใด ต่อมาวัดนั้นได้เปลี่ยนสภาพเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าคงจะเป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าครั้งที่ 2 ในพ.ศ.2310 ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องทิ้งวัด เพื่อหนีภัยจากพม่าข้าศึกผู้รุกราน
         ต่อมา พ.ศ.2466 ทางวัดเฉลิมมาศได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อขาวมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ โดยสร้างฐานรองรับ พร้อมกับสร้างวิหารครอบไว้ อยู่ยืนยงมาจนถึงปัจจุบัน

Comments

comments