สิงห์บุรี ดีจัง

วัดนี้มีตำนาน..นิทาน“ลูกฆ่าพ่อ”

3528 Views

Loading

 

            เรื่องเล่าที่ชาวสิงห์บุรีรุ่นหลังเริ่มลืมเลือนและไม่ค่อยพูดถึงกัน อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเรื่องราวในนิทานปรัมปรา “ลูกฆ่าพ่อ” ที่เป็นบ่อเกิดของวัดประชดหรือชื่อปัจจุบันว่า วัดประโชติการาม วัดเล็กๆ ในตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่มีหลวงพ่อสิน-หลวงพ่อทรัพย์ พระใหญ่ประจำวัด ที่ถูกระบุว่า สร้างขึ้นมาเพื่อ “ไถ่บาป” ตามข้อเขียนของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ในคอลัมน์ศิลป์แห่งแผ่นดิน นสพ.คมชัดลึก ดังต่อไปนี้..

           โยมไม่ได้ประชดวัด วัดไม่ได้ประชดโยม “ประชด” คือชื่อเดิมของวัด “ประโชติการาม” วัดเล็กๆ ที่มีความสําคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ต.บางกระบือ อ.เมือง
           วัดที่มีตำนานนิทานปรัมปราเรื่องลูกฆ่าพ่อ : มีสัตว์ตัวหนึ่งรูปกายเป็นราชสีห์ เที่ยวหากินทั่วถิ่นอาณาเมืองสิงห์บุรี วันหนึ่งกรรมนำพาออกหากินไปถึงถิ่นแขวงเมืองชัยนาท สิงห์หนุ่มได้พบบุตรีเศรษฐีเกิดจิตปฏิพัทธ์สิเน่หา ได้ทีร่ายมนต์รวบรัดมัดใจได้จึงพานางขึ้นหลังพากลับมายังถ้ำคูหาตน สมสู่จนเกิดบุตราให้นามว่า “สิงหลพาหุ”
           ครั้นเจริญวัย หนุ่มน้อยถามมารดาด้วยความสงสัยว่าบิดาของตนเป็นใคร มารดาจึงตอบเป็นนัยว่า ทุกวันเจ้าเที่ยวตะลอนไปกับใคร ผู้ใดเป็นดั่งเงาของเจ้าก็ผู้นั้นแลคือพ่อ ครั้นสิงหลพาหุชัดแจ้งในความจริงก็เกิดความอับอายอดสูนัก อายเพื่อนทั้งหลายว่าตนมีพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉาน เหตุนี้ทำให้เขาคิดวางแผนทำปิตุฆาตและเมื่อสบโอกาสก็สังหารบิดาตนจนสำเร็จ 

            ด้วยสำนึกบาป สิงหลพาหุได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้นเพื่อล้างกรรมที่ทำมา โดยสร้างทับคูหาของบิดาไว้ และได้สร้างพระอารามขึ้นตรงสถานที่ที่ปลงชีวิตบิดา ปัจจุบันคือ วัดสละบาป ต่อมาได้สร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันเรียกว่า วัดยวด ส่วนพระพุทธไสยาสน์องค์นั้นคือ พระนอนจักรสีห์ 

           ด้วยกลัวล้างบาปไม่สิ้นจึงได้สร้างวัดขึ้นอีกคือวัดประชด และได้สร้างพระยืนปางห้ามญาติขึ้นสององค์ องค์หน้านาม”พระสิน” สูง 3 วา 3 ศอก 5 นิ้ว องค์หลังคือ”พระทรัพย์” สูง 6 วา 7 นิ้ว 

            ที่เล่ามาเป็นเรื่องตำนานก็เล่าขานกันสืบต่อไป ส่วนด้านประวัติศาสตร์นั้น วัดประชดมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย วัดแห่งนี้มีพระพูทธรูปยืนสวยงามลํ้าค่า คือหลวงพ่อทรัพย์และหลวงพ่อสิน เป็นอีกสถานที่ที่ผู้มาเยือนเมืองสิงห์บุรีไม่ควรพลาดชม อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กม. ริมถนนสายเก่าเลาะเลียบฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา จากสิงห์บุรีไป อ.อินทร์บุรี-อ.สรรพยา -ชัยนาท

Comments

comments