สิงห์บุรี ดีจัง

อิ น ท ร์ บุ รี ..มีตำนาน วิหารพระพุทธบาท วัดสุทธาวาส (ตอน 1)

1418 Views

Loading

 

              วิหารพระพุทธบาท วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะคล้ายโบสถ์แต่เล็กกว่า ศิลปสมัยอยุธยา ภายในแบ่งออกเป็น 2 ห้อง..ห้องด้านในมีผนังทั้ง 4 ด้าน มีช่องประตูเข้าด้านเดียว มีหน้าต่างเจาะเป็นช่อง 2 ด้าน ด้านละ 1 ช่อง มีพระพุทธบาทขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายใน

             ที่ผนังทั้ง 4 ด้านมีภาพเขียนพุทธประวัติโดยรอบ เป็นภาพเขียนสีน้ำมัน ฝีมือช่างชั้นครูที่มีความสวยงามยิ่งนักและบนหน้าบันยังเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้ำ ซึ่งยังคงเค้ารางความงาม แม้ว่าวันนี้ค่อนข้างเลือนรางไปมากแล้วก็ตาม

               ภาพจิตรกรรมนี้ เป็นตอนถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถ้าเราสังเกตุ สีที่นำมาใช้วาดนั้นจะมีสีครามด้วย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สมัยรัชกาลที่ 4 เหมือนกับวัดม่วง สันนิษฐานว่าอาจเป็นช่างคนเดียวกัน *** (Cr. สีห์ราชานคร เมืองเก่าเล่าอดีต)

                ส่วนอีกห้อง..เป็นห้องโถงด้านนอก ไม่มีผนัง ด้านหน้าและด้านข้างมีลูกกรงก่ออิฐถือปูนต่ำๆ เชื่อมระหส่างฝาผนังห้องกับเสาวิหารทั้งสองข้าง..สันนิษฐานว่าสร้างในปี 2435 หรือเมื่อ 125 ปีมาแล้ว..ปัจจุบัน ทรุดโทรมมาก อันเนื่องมาจากน้ำท่วมใหญ่..และขาดการบูรณะ (โปรดติดตาม ตอน 2)

Comments

comments