สิงห์บุรี ดีจัง

วัดเสาธงทอง..ร.5 เป็นผู้ตั้งชื่อให้ เมื่อคราว..เสด็จประพาสต้นผ่านเมืองสิงห์

2173 Views

Loading

 

         ตามประวัติวัดเสาธงทอง สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่บางข้อมูลระบุว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากมีหลักฐานเจดีย์เก่าสมัยอยุธยา อยู่ด้านหลังอุโบสถ
        อย่างไรก็ตาม มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันต่อๆ กันมาว่า เดิมบ้านบางเลานั้นมีชาวลาวอพยพมาจากเวียงจันทร์ ลัดเลาะมาตั้งหลักแหล่งที่หมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า “บ้านลาว” ภายหลังชาวบ้านได้อพยพเคลื่อนย้ายล่องไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต อ.พรหมบุรี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะไปปักหลักทำมาหากินในย่านตลาดบ้านแป้งในปัจจุบัน มื่อเวลาล่วงเลยไปชื่อ “บ้านลาว” จึงเพี้ยนเป็น “บ้านบางเลา” ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดบางเลา ตามชื่อหมู่บ้าน
         ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จประพาสต้นทางชลมาร์คตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ประชาชนทราบข่าวต่างดีใจ ช่วยกันประดับธงทิว และตั้งโต๊ะหมู่บูชา รอรับเสด็จตลอดแนวริมลำน้ำเจ้าพระยา แต่สำหรับชาววัดบางเลาพิเศษกว่าตรงที่มีการตั้งเสาธงชาติสูงเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล แถมชาวบ้านยังร่วมกันปิดทองเสาธงเหลืองอร่ามงดงามมาก เมื่อขบวนเรือเสด็จผ่านมาได้ทอดพระเนตรเห็นวัด จึงตรัสให้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ เพื่อให้เป็นมงคลว่า “วัดเสาธงทอง” นับแต่นั้นเป็นต้นมา..

            หมายเหตุ..ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ณ วัดเสาธงทอง ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

Comments

comments