สิงห์บุรี ดีจัง

พบมณฑปเก่า ร.5 เคยเสด็จฯ วัดเสาธงทอง พรหมบุรี สิงห์บุรี อายุวัด 1,336 ปี

1305 Views

Loading

วัดเสาธงทองในสิงห์บุรี มีทั้งหมด 2 วัดคือ ที่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และที่ อำเภอพรหมบุรี โดยทั้ง 2 แห่งมีความเหมือนกันคือ เป็นวัดเก่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา..แต่ที่ Admin จะพาไปรู้จักต่อไปนี้ เป็นวัดเสาธงทอง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ถือว่า เก่าที่สุด มีอายุมากถึง 1,336 ปี

ข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สันนิษฐานว่า สร้างมาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประมาณปี พ.ศ.1225 หรือเมื่อ 1,336 ปี มาแล้ว…นานมาก ตามประวัติยังระบุอีกว่าผู้สร้างคือ ปู่เจ้าเชียงยืน เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านแป้ง เนื่องจากตั้งอยู่ในถิ่นฐานบ้านแป้ง แหล่งอารยะธรรมของชาวลาวเวียง(เวียงจันทน์) ปัจจุบันความเก่าได้เลือนหลายไปมาก อันเนื่องมาจากภัยสงครามระหว่างไทยกับพม่า ประกอบกับเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มักจะโดนน้ำท่วมอยู่เป็นประจำทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 2510
          ที่ Admin สนใจเป็นพิเศษก็คือ มณฑปเก่า ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือไม่ก็รัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นมาเพื่อกรายนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วัดนี้ด้วย ปัจจุบันเหลือสภาพเพียงผนังสี่ด้าน ส่วนหลังคา ประตู หน้าต่าง ผุพังไปเรียบร้อยแล้ว          และที่น่าเสียดายก็คือ มีพวกมารศาสนาคอยแวะเวียนเข้ามางัดแงะ ไม่เว้นแม้แต่ลวดลายปูนปั้นตามขอบประตู หน้าต่าง ผนัง หรือบริเวณโดยรอบ..ขณะที่พระพุทธบาท ทางวัดได้สร้างมณฑปขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ากราบนมัสการ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกันยังมี วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ หลวงพ่อนาคปรกศิลปะลพบุรี ทั้งหมด 4 องค์ ลักษณะพิเศษคือเป็นปางสมาธิด้านบนมีพญานาค 7 หัว อีกด้วย

วัดเสาธงทอง อำเภอพรหมบุรี เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำนุบำรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชา ก่อนที่หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสิงห์บุรีบ้านเราจะเลือนหาย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

Comments

comments