สิงห์บุรี ดีจัง

เปิดให้ชมและสักการะแล้ว..พระพุทธบาทจำลอง..พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดกลางธนรินทร์

1553 Views

Loading

 

         ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่..หากแวะไปหาของอร่อยๆ ในตลาดบ้านแป้ง พรหมบุรี รับประทานกัน แนะนำครับ..แวะชมและกราบสักการะพระพุทธบาทจำลอง-พระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑปพระบรมธาตุเจดีย์ วัดกลางธนรินทร์..เพื่อเป็นสิริมงคล
         ยอมรับครับว่า ตอนที่ผ่านไปพบครั้งแรกคิดว่าเป็น “ของใหม่” เพิ่งก่อสร้าง !!! เนื่องจากการบูรณะและทาสีแบบเน้นความฉูดฉาด สะดุดตา..แต่พอเข้าไปชมภายในและศึกษาประวัติ พบว่า “เก่าไม่ธรรมดา” อายุราวๆ 170 ปี
           พระบรมธาตุเจดีย์ วัดกลางธนรินทร์ มีลักษณะคล้ายๆ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งเป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในสมัยอยุธยา แต่จากการศึกษาตามเอกสารของทางวัดระบุว่า สร้างราวปี 2465 ซึ่งตรงกับช่วงปลายรัชสมัยของพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขณะที่เอกสารบางชิ้นอ้างว่า ก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างวัด (ปี 2382-2390) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5
           ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ มีประตูไม้แผ่นหนาแกะเป็นลวดลายต่างๆ เข้า-ออก 4 ด้าน รอบๆ มณฑปมีเจดีย์เล็กๆ เรียงรายอยู่อีก 8 องค์ และวิหารคตล้อมรอบอีก 4 ทิศ งดงามมาก..

Comments

comments