สิงห์บุรี ดีจัง

วัดดอกไม้ อินทร์บุรี..ของดีที่(กำลัง)ถูกลืม !!! 

2588 Views

Loading

ใครที่ผ่านไปทาง อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอีกแห่งหนึ่ง นั่นก็คือ วัดดอกไม้

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีโบสถ์ไม้สักโบราณสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งตามประวัติระบุว่าเคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 3 และมีอยู่เพียง 1 ใน 3 แห่งของประเทศไทย อายุกว่า 250 ปี
         ข้างๆ กันมีวิหารเก่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอายุกว่า 600 ปี โดยทั้งวิหารหารและโบสถ์ไม้สักโบราณได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน กับกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว

Comments

comments