ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.ฉะเชิงเทราอัดฉีดงบฯ ยกระดับดนตรีเทียบชั้นสากล

Loading

            วันที่ 21 พ.ค.2561 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เพื่อจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนก