THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

กอ.รมน. จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

Loading

            วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:30 น. พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดนครนายก นายสำราญ ธูปเงิน ประ