THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

เกษตรฯนครพนมขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

Loading

              วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวรวรรณ อุคำพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสต