THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงาน มหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑

Loading

          วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงานมหาสงกรานต์เมืองสี่แคว วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑ แห่ผ้าห่มธาตุเจดีย์สมัยสุโขทัย ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวน