THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

พาณิชย์จังหวัดปัตตานี รายงานภาวะเศรษฐกิจ เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบ

Loading

               ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี