THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เทศบาลตำบลทับมา ส่งเสริมความรู้บุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

Loading

             นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา จ.ระยอง กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเ