THAI TIME สตูล, ข่าวปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ รองรับอุทยานธรณีโลก

Loading

          วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2561 หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1           โดยมีม

THAI TIME สตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 เพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพ รองรับอุทยานธรณีโลก

Loading

           วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2561 หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1          

THAI TIME สตูล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

นายกอบต.กำแพงชวนนุ่งผ้าพื้นถิ่น เช็คอินงานเต่าโลก2018

Loading

            นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอละง