THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกระเหรี่ยง แหล่งสืบสานการทอผ้าแบบกี่เอว

Loading

        เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกระเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ หมู่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวั