VIDEO CLIP

รายงานสดสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี

495 Views
Featured Video Play Icon

Loading

หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2561 ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2561 วันนี้สิงห์บุรีวิวจะพาท่านผู้ชม ไปชมสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่วงตำบลบางมัน

Comments

comments