VIDEO CLIP

สงกรานต์ไทยพวน เวียงพรหม ณ วัดโภคาภิวัฒน์ บ้านโภคาภิวัฒน์

686 Views
Featured Video Play Icon

Loading

ชมบรรยากาศสงกรานต์ ของชาวไทยพวน เวียงพรหม ชาวไทยพวน บ้านโภคาภิวัฒน์ที่ประเพณีสงกรานต์ดั่งเดิม จัดพิธีสรงนำพระสงฆ์ด้วยการตักน้ำผ่านรางไม้สักขุดอายุนับร้อยปี

Comments

comments