VIDEO CLIP

บรรยากาศประเพณีการสรงนำพระ แบบฉบับสงกรานต์ไทยพวน เวียงพรหม ณ วัดโภคาภิวัฒน์

585 Views
Featured Video Play Icon

Loading

ชมบรรยากาศสงกรานต์ ของชาวไทยพวน เวียงพรหม ชาวไทยพวน บ้านโภคาภิวัฒน์ที่ประเพณีสงกรานต์ดั่งเดิม จัดพิธีสรงนำพระสงฆ์ด้วยการตักน้ำผ่านรางไม้สักขุดอายุนับร้อยปี

Comments

comments