THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี #ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว จัดแน่-ไม่เลิก-ไม่เลื่อน!! งานเทศกาลกินปลาฯ สั่งคุมเข้มโควิด-19

858 Views
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความว่า
          ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดจัดงานเทศกาลทกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานพรี จำนวน 10 วัน 10 คืน นั้น
          เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีแถลงการณ์ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกของจังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ติดเชื้อเป็นเพศหญิง อายุ 51 ปี รักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี จึงได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยได้หารือในประเด็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26
          ที่ประชุมมีมติให้กำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี #ตามกำหนดการเดิม โดยให้ทุกภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเข้มงวด
          ทั้งนี้ การจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรีกำหนดให้คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ผู้ประกอบการ ร้านค้า ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการอย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้มาร่วมงาน
          จึงขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันตนเองตามมาตรการสวมหน้ากากเว้นระยะห่าง ล้างมือ ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และเมื่อเข้ามาในบริเวณการจัดงานลงทะเบียนไทยขนะเข้าและออกจากบริเวณงานด้วยทุกครั้ง

Comments

comments