THAI TIME สิงห์บุรี

“ทนายเติ้ล” สืบสานปณิธานในหลวง ร.9 และ ร.10 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด

1007 Views
          นายอรรถพล เรืองสารณ์ หรือทนายเติ้ล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนได้ให้การสนับสนุนเสื้อกีฬา อุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชนตำบลน้ำตาลมาโดยตลอดทุกครั้งที่มีผู้มาขอสนับสนุน เพราะคิดว่านี่คือการสนับสนุนเยาวชนให้มีกิจกรรมที่ดี
3
นายอรรถพล เรืองสารณ์ หรือทนายเติ้ล
          ครั้งนี้จึงจัดให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนตำบลน้ำตาลรวมทั้งเด็กชาวเขาที่มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนสามัคคี ต.น้ำตาล ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ในกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดตามปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยใจอันจงรักภักดีและมีจิตสาธารณะทำเพื่อส่วนรวมตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ทรงดำรัสไว้
1
          สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ สนามบอลโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม(วัดบ้านไร่) ต.น้ำตาล อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
2

Comments

comments