THAI TIME สมุทรปราการ

ทม.บางแก้ว สมุทรปราการ ดูแลจริงไม่ทิ้งกัน!! เร่งสำรวจ-ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

816 Views
          เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนเทศบาลเมืองบางแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงเพื่อส่งเรื่องพิจารณาแนวทางการดูแลต่อไป
          เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนเทศบาลเมืองบางแก้ว เปิดเผยว่า จากการสำรวจยอดผู้ป่วยติดเตียงประจำปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่แล้วกว่า 50 ราย ซึ่งจากการประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน (ADL) ร่วมกับ รพ.สต. วัดสลุด พบมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งที่มีความต้องการความช่วยเหลือสิ่งของจำเป็นเช่นแพมเพิร์สอยู่ เบื้องต้นได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
          สำหรับการลงพื้นที่สำรวจยอดผู้ป่วยติดเตียงปกติจะกระทำต่อเนื่องกันทุกปี แต่จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้กำหนดการของปีนี้เกิดความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ครบทั้ง 16 หมู่ โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เนื่องจากเป็นชุมชนใหญ่
By : ฐิติรัตน์ ชัชชยา ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments