THAI TIME สิงห์บุรี

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรม “New Generation Singburi” สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมือง

886 Views
          ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “New Generation Singburi” สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมือง วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
          ภายใต้การนำของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ต้องการระดมแนวความคิด คนรุ่นใหม่ (New Generation) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่”
          ด้วยการเปิดเวทีเสวนา “พ่อเมืองพบเจนใหม่ ร่วมสานใจ พัฒนาเมือง” “หิ้วปิ่นโตอาหาร รับประทานร่วมกัน” และร่วมดำนาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดสิงห์บุรี
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Comments

comments