THAI TIME สิงห์บุรี

พาณิชย์สิงห์บุรีย้ำ อย่าตื่นตระหนก!! หน้ากากอนามัย-เจลฯไม่ขาดตลาด ส่วนผลตรวจกลุ่มเสี่ยง #ไม่ติดเชื้อทุกราย‼️

621 Views
          นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม และ สคบ.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจ พบว่า มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และร้านค้ายังสามารถสั่งสินค้ามาจำหน่ายให้ประชาชนได้ตามปกติ
          “ทั้งนี้หากพบว่า มีการจำหน่ายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินคา จะมีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2546 มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ” นางวิมลกล่าว
          ขณะที่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศ ฉบับที่ 2 ความโดยสรุปว่า
          จากกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกของจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเพศหญิง อายุ 51 ปี นั้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งผู้สัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่ำทุกราย พบว่าปกติ ไม่พบสารตั้งต้นทางพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          แต่ผู้สัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงทุกรายยังต้องถูกกักตัว เฝ้าระวังจนครบ 14 วัน ส่วนผู้สัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่ำทุกราย จะต้องเฝ้าระวัง คุมไว้สังเกตอาการจนครบ 14 วัน ด้วยเช่นกัน

Comments

comments