THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการแจง..ทำไมต้องทำหนังสือรับรองเดินทาง ยืนยันเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ไม่ต้องเสียเวลาถูกสอบหากเจอด่านตรวจจังหวัดอื่น‼️

730 Views
          นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึงกรณีการเดินทางจากสมุทรปราการ ไปยังจังหวัดอื่นๆ ว่า สืบเนื่องจาก ประกาศคำสั่ง ศบค. ลงนามวันที่ 3 มกราคม 2564 ขณะเดียวกัน มีข้อกำหนดตามมาตรรา 9 ฉบับ 16 ข้อ 6 กำหนดว่า..การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องมีการแสดงเหตุผลและหลักฐานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หลักฐาน
          ดังนั้นทางจังหวัดสมุทรปราการจึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการขอหนังสือรับรองการเดินทาง โดยจะต้องมายื่น ต่อ พนง.เจ้าหน้าที่ ซึ่งตอนนี้ ธุรการจังหวัดกำหนดให้ยื่นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ซึ่งผู้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการไปจังหวัดอื่น จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าจังหวัดนั้นๆ จะเข้มงวดในการตรวจหรือไม่
          หากไม่มีหลักฐานไปแสดง ก็ต้องถูกเชิญไปสอบ ทำมหเเสียเวลาในการเดินทาง เพราะสมุทรปราการเป็นหนึ่งในจังหวัดเสี่ยงสูงสุด(สีแดง) แต่ถ้าท่านถูกเรียกตรวจสอบแล้วมีหนังสือแสดงเหตุผลและความจำเป็น ก็จะผ่านไปด้วยความสะดวก
          สำหรับเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอต่างๆ มีดังนี้..
🔹️อ.เมืองฯ 02-395-0265
🔹️อ.บางบ่อ 02-7083580
🔹️อ.บางพลี 02-3373489
🔹️อ.พระประแดง 02-4643450
🔹️อ.พระสมุทรเจดีย์ 02-453-7149
🔹️อ.บางเสาธง 02-707-1156

Comments

comments