THAI TIME สมุทรปราการ

สมุทรปราการโผล่อีก ลามมาจากตลาดในปทุมธานี #เตือนใครไปตลาดสุชาติ-ตลาดพรพัฒน์ กักตัว 14 วัน‼️

719 Views
          #กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่ม 2 ราย โดย 1 ราย อาศัยอยู่ที่อำเภอเมือง ตรวจสอบประวัติพบว่า สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก Cluster ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี และอีก 1 ราย รับผู้ป่วยนอกพื้นที่ส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในสมุทรปราการ
          สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 #ระลอกใหม่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้อยู่ที่ 364 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 234 ราย และผู้ป่วยที่ส่งต่อมารักษาจำนวน 130 ราย
          ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศแจ้งเตือน ผู้ที่เดินทางไป หรือ มา จากตลาดสุชาติ หรือ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วงวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้ท่านกักตนเองอยู่ที่บ้านหรือที่พักอาศัยและสังเกตอาการตนเอง 14 วัน
          หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ขอให้แจ้ง อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ หรือไปขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ที่ รพ.ของรัฐทุกแห่ง (ให้สวมหน้ากากอนามัยและใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง)

Comments

comments