THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีผุดไอเดีย รวมพลคนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรม “New Generation Singburi” สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมือง ระดมสมองสู่การทดลองปฏิบัติจริง!!

1212 Views
          นายเมธา ญาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน ช่วยราชการท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ว่า จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดกิจกรรม “New Generation Singburi” สู่วิถีสร้างบ้านแปงเมืองขึ้น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายบางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอบางระจัน
43
          สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดจากแนวคิดของนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ที่ต้องการระดมแนวความคิด คนรุ่นใหม่ (New Generation) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่” โดยมอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบมีนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม
          นายเมธากล่าวต่อไปว่า รูปแบบการจัดงาน จะจัดเวทีเสวนา “พ่อเมืองพบเจนใหม่ ร่วมสานใจ พัฒนาเมือง” โดยมีไฮไลท์ “หิ้วปิ่นโตอาหาร รับประทานร่วมกัน” และร่วมดำนาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของจังหวัดสิงห์บุรี
          นอกจากนี้ยังได้เชิญคนรุ่นใหม่ ที่กลับมาประกอบอาชีพในสิงห์บุรีและประสบความสำเร็จ มาร่วมบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนที่สนใจได้มีข้อมูลจากปากคำของผู้ที่กล้าลงมือปฏิบัติจริง จะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด
          หลังจากนั้น จะต่อยอดด้วยการสร้างเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับถิ่นฐานมาทำงานในบ้านเกิด เพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ตลอดจนทำตลาดร่วมกันในอนาคตต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Comments

comments