THAI TIME สิงห์บุรี

สุดยอดน้ำใจชาวนาบางระจัน‼️ พร้อมใจงดสูบน้ำ 7 วัน เพื่อแบ่งปันหมุนเวียนน้ำให้คนอยู่ท้ายคลอง

675 Views
          เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ได้รับการเปิดเผยจาก นายนุกูล พิมพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ว่า ในขณะนี้ชาวนาในเขต ต.เชิงกลัด สระแจง ที่ทำการเกษตรอาศัยแหล่งน้ำจากคลองสาขา ตั้งแต่ คลอง 1ถึงคลอง 5 พร้อมใจกันงดสูบน้ำชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.64 ถึง 18.00 น.วันที่ 31 ม.ค.64 เพื่อให้น้ำได้ไหลไปถึง ท้ายคลอง 1 ขวาเขตพื้นที่ จ.อ่างทองเป็นการแบ่งปันการใช้น้ำร่วมกัน
4
6
          นายนุกูล กล่าวต่อไปว่า ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่โครงการบำรุงรักษาชันสูตรว่า ในขณะนี้ ชาวนาใน จ.อ่างทอง ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำรออยู่ 60-70 เครื่อง ระดับน้ำในคลอง 1 ขวา ไหลถึง กม.6 ( ปตร.สระแจง ) เท่านั้น จึงขอความร่วมมือชาวเกษตกรในอำเภอบางระจัน งดสูบน้ำ โดยจะมีการสลับหมุนเวียนการใช้น้ำเช่นนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีน้ำเพียงพอและทั่วถึง
14
5
          อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่า ชาวนาบางระจันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีเพียงบางรายที่ยังไม่ทราบข่าวการ แต่หลังจากทราบข้อมูล ก็งดสูบน้ำทันที เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
3
2
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments